top of page

TJÄNSTER

Kimikos Konsult AB erbjuder konsultstöd när du behöver hjälp med kemikalie- och produktsäkerhetsfrågor för kemiska produkter och varor, eller med arbetsmiljöfrågor som är kopplade till kemikalier. Du kanske till exempel har följande frågor: 

  • Vilka regler gäller för de produkter ni importerar, säljer, använder?

  • Vad omfattas er verksamhet av för lagar och regelverk, och hur ska de tillämpas?

  • Hur kan din verksamhet arbeta på ett systematiskt sätt med att följa lagar och krav inom arbetsmiljö, kemikalier och miljö?

  • Hur ska ni jobba med riskbedömningar i er kemikaliehantering?

  • Hur ska ni förvara och hantera era kemiska produkter?

Stöd erbjuds också inom bredare miljöfrågor, t.ex. arbetsmiljö/miljösamordning i projekt eller i den löpande verksamheten. 

Läs mer om verksamheten här:
bottom of page