TJÄNSTER

Kimikos Konsult AB erbjuder konsultstöd när du behöver hjälp med kemikalie- och produktsäkerhetsfrågor för kemiska produkter och varor: Du kanske till exempel har följande frågor: 

Vilka regler gäller för de produkter du importerar, säljer, använder?

Vad omfattas din verksamhet av för lagar och regelverk, och hur ska de tillämpas?

Hur kan din verksamhet arbeta på ett systematiskt sätt med att följa lagar och krav?

Hur ska ni förvara och hantera era kemiska produkter?

Stöd erbjuds också inom bredare miljöfrågor, t.ex. miljösamordning i projekt eller i den löpande verksamheten. 

Läs mer om verksamheten här:

Kimikos Konsult AB av Helena Schmidt