top of page

Projekt


- några exempel

Kemikaliehanteringssystem i Stockholms stad

Projektledning i implementeringen av ett gemensamt kemikaliehanteringssystem för hela Stockholms stad. Testning och utvärdering av system och anpassade lösningar, kriterier för utfasning och riskminskning, användarhandledning, utbildningar, systemadministration, utveckling av nya funktioner i systemet med mera.

Expertstöd Chemical Compliance AstraZeneca

Projektledning i olika kemikalierelaterade projekt, exempelvis införande av ett kemikaliehanteringssystem på AZ i Södertälje, utveckling av etanolrapporteringssystem för AZ i Sverige m.m.

Löpande stöd, varor och kemiska produkter

Kontroll av lagar och krav som gäller när man importerar kemiska produkter och varor och säljer dem i Sverige och andra EU-länder. Framtagande och granskning av säkerhetsdatablad, kontroll av ämnen i varor, stöd inom frågor som gäller Byggvarubedömningen med mera. Upplägget är ofta ramavtal med avrop. 

EHS Manager, Sobi 

Konsultstöd med fokus på arbetsmiljö och säkerhet inom lab och produktion på Sobi. Rollen innefattar både strategiskt arbete och stöttning i den dagliga verksamheten med riskbedömningar, incidenthantering, myndighetsrapportering m.m. 

bottom of page