Projekt


- några exempel

Kemikaliehanteringssystem i Stockholms stad

Projektledning i implementeringen av ett gemensamt kemikaliehanteringssystem för hela Stockholms stad. Testning och utvärdering av system och anpassade lösningar, kriterier för utfasning och riskminskning, användarhandledning, utbildningar, systemadministration, utveckling av nya funktioner i systemet med mera.

Kemikaliehanteringssystem GE Healthcare

Projektledning i implementering av ett kemikaliehanteringssystem på GEHC i Uppsala. Inventeringar, utbildningar, framtagande av nya moduler i systemet, granskning av kemiska produkter med mera. 

Löpande stöd, varor och kemiska produkter

Kontroll av lagar och krav som gäller när man importerar kemiska produkter och varor och säljer dem i Sverige och andra EU-länder. Framtagande och granskning av säkerhetsdatablad, kontroll av ämnen i varor, stöd inom frågor som gäller Byggvarubedömningen med mera. 

Miljösamordning i byggprojekt för SL

Miljösamordnare under avstängning av Tvärbanan. Hantering av bullerfrågor, rapportering i Byggvarubedömningen med mera. 

Kimikos Konsult AB av Helena Schmidt