top of page

OM

Kimikos Konsult AB startades i januari 2015 och har sedan dess haft uppdrag inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Med tiden har fokus alltmer varit på kemikaliefrågor, som lagstiftning (Reach, CLP m.m.), kemiska arbetsmiljörisker och kemikaliehanteringssystem, men även arbetsmiljösamordning i kemikalieintensiva verksamheter (läkemedelstillverkning, laboratorier och liknande). 

Helena Schmidt
Grundare och VD

Helena Schmidt är utbildad biolog, miljöinspektör och affärskommunikatör. Hon har många års erfarenhet av att leda projekt med kunden i fokus. Hon arbetade tidigare som miljöinspektör inom kemikalietillsyn, och var också anställd på Sweco som konsult innan hon startade Kimikos Konsult AB. 

Många av företagets kunder är återkommande.

-Jag tror att mina kunder känner att de kan lita på mig, säger Helena Schmidt. De vet att jag kan mitt område och framför allt att jag alltid har kundens bästa framför mig. Det som driver mig är viljan att hjälpa till så att saker och ting blir bättre för kunden.

bottom of page